Voltea +48 52 320 11 36

Nowy program „Rozświetlamy Polskę” został ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach Rządowego Funduszu ‘Polski Ład’ celem modernizacji i poprawy jakości oświetlenia ulicznego w całym kraju. Kluczowe założenia programu to zwiększenie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz dostosowanie oświetlenia poszczególnych gmin do idei Smart City.

Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie poprzez złożenie wniosku, który powinien zawierać plan modernizacji oświetlenia, kosztorys oraz analizę efektywności energetycznej.

Kwota wsparcia może wynieść 4 mln zł
(80 % wartości inwestycji) przy 20-procentowym wkładzie własnym na jedną gminę.

(1 miliard złotych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego do rozdysponowania)

Środki będą przyznawane na modernizację już istniejącego oświetlenia. Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Aplikacji do obsługi Programu (link do aplikacji)

 

Kiedy ruszył i ile trwa nabór?

 • Nabór wniosków ruszył 28.08.2023 r.
 • i potrwa do 18.09.2023 r. do godziny 17:00

 

Wniosek i pomoc techniczna

Zespoły doświadczonych specjalistów w dziedzinach projektowania oświetlenia oraz zamówień publicznych będą służyć Państwu pomocą w doborze optymalnego oświetlenia, jak również poprzez fachowe doradztwo rozwieją wszelkie wątpliwości w kwestiach formalnych. Zapewnimy pomoc w prawidłowym przygotowaniu wniosku i wsparcie techniczne na każdym etapie programu „Rozświetlamy Polskę”.

 

Skontaktuj się z nami

odpowiemy w 24h i pomożemy Ci przejść przez procedurę

  Kliknięcie przycisku “Wyślij” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu przedstawienia oferty handlowej przez Voltea Sp. z o.o. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

  Korzyści płynące z programu:

  modernizacja oświetlenia

  obniżenie przyszłych kosztów utrzymania oświetlenia

  mniejsze zużycie energii

  synchronizacja oświetlenia z nowoczesnymi systemami

  poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców

   

  Jakość, trwałość, niezawodność

  Wymogi dla opraw oświetleniowych, które mają mieć zastosowanie w ramach programu, gwarantują dostarczenie produktów nie tylko jakościowych (potwierdzą to wymagane certyfikaty ENEC, ENEC PLUS i Zhaga-D4i) lecz również wysokowydajnych, przy maksymalnym obniżeniu kosztów zużywanej energii.

  Technologia oświetlenia LED zapewnia również o wiele dłuższą żywotność w stosunku do tradycyjnych źródeł światła – co będzie miało przełożenie na oszczędności dla samorządów w wyniku ograniczenia ponoszonych przez nie kosztów w związku z przyszłym utrzymaniem i konserwacją oświetlenia. Ponadto nowoczesne oświetlenie dróg za pomocą opraw LED w sposób znaczący ogranicza efekt tzw. zanieczyszczenia światłem, mając niebagatelny wpływ na kwestie związane z ochroną środowiska.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące programu „Rozświetlamy Polskę”:

   

  Pytanie: Kto może ubiegać się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w edycji 9. Rozświetlamy Polskę?
  Odpowiedź: Wnioski o dofinansowanie z Programu w tej edycji mogą składać gminy oraz związki międzygminne. Wnioski składane są za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład.

  Pytanie: Czy w ramach Programu Wnioskodawca może wymienić nieenergooszczędne oprawy w parku miejskim, w tym oświetlenie biegnących tam ścieżek rowerowych oraz skwerów (oświetlenie miejsc publicznych) oraz oprawy typu naświetlacz i oświetlenia akcentującego budynków?
  Odpowiedź: W Programie Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta Rozświetlamy Polskę możliwe jest uzyskanie dofinansowania przeznaczonego na wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, dróg, skwerów, parków, placów, ścieżek rowerowych i innych miejsc publicznych na oprawy typu LED. Program nie obejmuje modernizacji iluminacji świetlnych obiektów.

  Pytanie: Kto potwierdza liczbę Opraw nieenergooszczędnych jeżeli będzie to majątek Wnioskodawcy?
  Odpowiedź: Informację o liczbie Opraw nieenergooszczędnych przeznaczonych do wymiany, oraz łącznej liczbie Opraw nieenergooszczędnych znajdujących się na ternie gminy (należących zarówno do gminy jak i OSD/Spółki oświetleniowej) wskazuje Wnioskodawca.

  Pytanie: Czy „możliwość zdalnego sterowania” oznacza taką konstrukcję oprawy, która gwarantuje, bez żadnych modyfikacji, późniejsze docelowe sterowanie systemem opraw przez stosowną aplikację, platformę lub oprogramowanie?
  Odpowiedź: Tak. Zgodnie z Regulaminem Programu dostępnym w zakładce Dokumenty wymieniana oprawa ma dawać możliwość zdalnego nią sterowania.

  Pytanie: Czy Oświadczenie o redukcji mocy dotyczy uzyskania redukcji mocy w skali wszystkich opraw nieenergooszczędnych na terenie jednostki samorządu terytorialnego czy Oświadczenie dotyczy redukcji mocy wyłącznie w odniesieniu do wymienianych opraw?
  Odpowiedź: Oświadczenie o redukcji mocy dotyczy jedynie opraw wymienianych w ramach Inwestycji objętej Dofinansowaniem z Programu.

  Pytanie: Czy przedmiotem inwestycji może być również demontaż instalacji wymienianej, montaż nowych opraw, opracowanie dokumentacji projektowej lub wymiana drogowych słupów oświetleniowych?
  Odpowiedź: Przedmiotem Inwestycji, zgodnie z definicją znajdującą się w § 2 pkt 33 Regulaminu, może być modernizacja istniejącego oświetlenia, polegająca na wymianie Opraw nieenergooszczędnych na Nowe oprawy.

  Pytanie: Czy w ramach projektu gmina może wymienić tylko nieenergooszczędne oprawy stanowiące majątek gminy (wnioskodawcy) czy musi również wymienić oprawy nieenergooszczędne należące do właściwego OSD lub Spółki oświetleniowej?
  Odpowiedź: Decyzją Wnioskodawcy jest w jakiej liczbie i które oprawy chce wymienić wnioskując o Dofinasowanie z Programu. Wymiana opraw na instalacjach należących do OSD lub Spółki oświetleniowej wymaga uzyskania przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do tych obiektów.

  Pytanie: Czy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z Programu wymagane jest przeprowadzenie audytu energetycznego?
  Odpowiedź: Przepisy Programu nie przewidują takiego obowiązku.

  Pytanie: Jak oszacować kwotę wnioskowanego dofinansowania biorąc pod uwagę liczbę opraw, które możemy wymienić?
  Odpowiedź: Zgodnie z § 5 ust. 10 Regulaminu, Wnioskodawca może wskazać maksymalną kwotę dofinansowania z Programu przez wskazanie iloczynu liczby opraw nieenergooszczędnych, kwoty 1 900 zł (brutto) oraz maksymalnie 80 %. Wyliczona w ten sposób kwota dofinansowania nie może przekraczać kwoty 4 000 000 zł. Np.: załóżmy, że liczba Opraw nieenergooszczędnych na terenie gminy wynosi 700. Maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić: 80% x 1900 zł x 700 = 1.064.00 zł (brutto)

  Pytanie: Co jeśli koszt jednej Nowej oprawy będzie niższy niż 1900 zł brutto?
  Odpowiedź: Ta liczba (1900 złotych brutto) służy przede wszystkim do wyliczenia maksymalnej kwoty Dofinansowania dla potrzeb Wniosku o dofinansowanie.
  W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia się wartości Inwestycji po przeprowadzonym Postępowaniu zakupowym zastosowanie mają zasady znane Państwu z poprzednich edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – por. Ostateczna wartość Inwestycji – §2 pkt 25 Regulaminu.

  Pytanie: Zamawiający określa następujący wymóg: „Oprawa musi gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji.” Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie, czy wymagane są  oprawy, które są przystosowane do ewentualnego podłączenia do nich sterowników umożliwiających zdalne sterowanie oprawami (np. poprzez to że oprawy są wyposażone w gniazdo typu NEMA lub ZHAGA oraz odpowiedni zasilacz spełniający minimalne wymogi systemów sterowania) , czy może wymagane oprawy wraz z systemem zdalnego sterowania, który faktycznie ma funkcjonować w ramach danego zadania?
  Odpowiedź: Oprawy oświetleniowe muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga.

  Pytanie: Czy lampy, które należą do spółek oświetleniowych i OSD, z którymi współpracuje gmina muszą być własnością gminy, by mogła skorzystać z programu?
  Odpowiedź: W treści Regulaminu Programu Rozświetlamy Polskę wskazano, że gmina musi posiadać jakikolwiek tytuł prawny do opraw, które chciałaby wymienić.
  Jeżeli Gmina ma podpisaną ze spółką oświetleniową umowę dzierżawy, co podobnie jak umowa najmu stanowi wspomniany powyżej tytuł prawny, oznacza, że jeśli chodzi o przedmiotowe kryterium gmina  może skorzystać z programu.

  Pytanie: Monika Lewandowska, Urząd Miejski Kowalewo Pomorskie: Czy w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” można złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę oświetlenia przy szkołach, na stadionie, na Orliku bądź na targowisku – czyli w miejscach/placach publicznych ogólnodostępnych?
  Odpowiedź: My jako operator programu wydaliśmy regulamin, tam jest określony cel dofinansowania i przedmiot, paragrafy 2 i 5, i tam jest odesłanie do Prawa energetycznego. Jest to rozszerzenie, więc można by było próbować definiować te miejsca, ale my jako operator nie jesteśmy stroną, która by interpretowała Prawo energetyczne. To kwestia interpretacji i wiemy, że nie jest to oczywiste, dlatego każdy sam w swojej sytuacji powinien zobaczyć, jakie są uwarunkowania i podjąć decyzję. To należy do samorządu, do wnioskujących.
  WIĘCEJ W LINKU PONIŻEJ:
  https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/program-rozswietlamy-polske-eksperci-bgk-odpowiadali-na-pytania-wideo