Voltea +48 52 320 11 36

Od 11 lat dostarczamy rozwiązania w oświetleniu zarówno w modernizacjach jak i dla nowych inwestycji.

Nasze rozwiązania są kompleksowe zaczynając od doradztwa, przez projekt , dostawę lamp, montaż i serwis .Dzięki współpracy z ponad pół tysiącem firm instalacyjnych możemy go zapewnić naszym klientom na terenie całego kraju.

Od wielu już  miesięcy wszyscy doświadczamy tylko wzrostu cen na wszelkiego rodzaju towarach z których korzystamy w życiu codziennym jak i zawodowym i nowe ceny po prostu „zastajemy” przy kolejnych zakupach. Nieustające podwyżki cen produktów zmuszają do podejmowania działań ograniczających koszty, a jednym z nich jest ograniczenie kosztów zużycia energii.

Czy czeka nas spadek cen za energie – NIE, czy musimy oświetlać stanowiska pracy – TAK

Mamy dla Państwa nie tylko propozycję ograniczenia kosztów energii, ale również pokażemy jak generować zyski.

Jak to zrobić?

1. Umów się na bezpłatny audyt oświetlenia. Dzięki takiej wizji lokalnej, będziemy mogli opracować dla Państwa optymalny zakres modernizacji oświetlenia który zapewni spadek kosztów zużycia energii, z czasem wygeneruje zyski przy jednoczesnej poprawie oświetlenia miejsc pracy.

2. Na podstawie przeprowadzonego audytu nasz projektant wykona bezpłatny projekt modernizacji oświetlenia.

3. Na tej podstawie sporządzimy dla Państwa kalkulację oszczędności kosztów zużycia energii, która będzie efektem wymiany oświetlenia tradycyjnego na LED: koszt modernizacji – wielkość oszczędności kosztów energii – czas zwrotu z inwestycji.

4. Obliczymy potencjał energooszczędności wynikający z planowanej modernizacji, czyli wartość potrzebna do uzyskania Świadectwa Efektywności Energetycznej i udzielamy wsparcia w przeprowadzeniu całego procesu: od złożenia wniosku do Urzędu regulacji energetycznej po jego sprzedaż na towarowej giełdzie energii i to jest kolejny krok.

ŚEE czyli Biały Certyfikat to możliwość pozyskania zwrotu części środków wydanych na modernizację, której efektem jest energooszczędność wynikająca np. z wymiany oświetlenia, stolarki okiennej, termomodernizacji, wymiany pieców, etc.

W praktyce to możliwość pozyskania zwrotu części poniesionych na modernizację kosztów, jeśli jest ona na poziomie min. 10 TOE uzyskanej energooszczędności w postaci Białego Certyfikatu.

 

WAŻNE: Wniosek o wydanie ŚEE składa się do prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej przed przystąpieniem do modernizacji.

5. Aby wykonać powyższe wystarczy umówić się z jednym z naszych przedstawicieli regionalnych w dogodnym terminie Kontakt – Voltea (kliknij tutaj)

 

Przykład kalkulacji kosztów modernizacji hali produkcyjnej wraz z obliczeniem potencjału do ŚEE

Już teraz na bazie w/w przykładu można odpowiedzieć sobie na pytanie:  czy modernizacja oświetlenia to koszt, czy zysk? Można zacząć ograniczać wydatki na energię już od dzisiaj z perspektywą na lata, czyli ograniczać koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa i generować zysk.

Zapraszamy do kontaktu

Zespół Voltea